Slide background
Slide background
Van Mechelen Recycling B.V.
Sinds de vestiging van het bedrijf in 1994 op de Spaarpot in Geldrop is van Mechelen Recycling B.V. zeer bewust bezig met de zorg voor het milieu.
De directie is er zich terdege van bewust dat de werkzaamheden die door van Mechelen Recycling B.V. worden uitgevoerd deze zorg vereisen.

Bij de bouw van het bedrijf is dan ook veel aandacht besteed aan deze punten.

  • Het gehele terrein is voorzien van een vloeistofdichte betonvloer, voorzien van putjes met olie- en vetafscheiders
  • Er zijn peilbuizen geplaatst om de grondkwaliteit te controleren
  • Speciale voorzieningen zijn er getroffen voor bovengrondse brandstoftanks
  • Er wordt periodiek een volledig akoestiek onderzoek gedaan in verband met geluidshinder
  • Er is een detectiepoort geplaatst i.v.m. radio-actief materiaal

Bovenstaande maatregelen zijn geheel uitgevoerd volgens de eisen die gesteld worden in de wet milieubeheer. Tevens kan het bedrijf zorgdragen voor de benodigde vergunningen om de metalen te transporteren naar het buitenland.

Van Mechelen Recycling B.V. is ISO 14001 gecertificeerd en heeft het MRF keurmerk.
Wij zijn CO2 Prestatieladder niveau 3 gecertificeerd.