Privacybeleid

Van Mechelen Recycling B.V. en alle gelieerde en tot de groep van Van Mechelen Recycling B.V. behorende vennootschappen (verder te noemen Van Mechelen) gevestigd aan de Spaarpot 116 te (5667 KZ) Geldrop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Van Mechelen gaat zo zorgvuldig mogelijk om met Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten. Wij gebruiken persoonsgegevens die door u aan ons zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken en te bewaren en u te informeren over onze werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten.

Van Mechelen heeft uw persoonsgegevens nodig voor het aangaan en uitvoeren van contracten, het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten, het voeren van onze administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bij inkoop zijn wij op grond van het wetboek van Strafrecht verplicht om uw persoonsgegevens (naam en adres) op te vragen en te noteren. In geval van contante inkoop van koper/koperlegeringen geldt daarbij de wettelijke verplichting om nummer en soort identiteitsbewijs te registreren.

Van Mechelen beschikt over een afzonderlijke privacy statement voor haar personeel.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens:

Van Mechelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet kent verschillende termijnen, die verschillen per persoonsgegeven en/of per doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
Op grond van de belastingwetgeving geldt een bewaartermijn van 7 jaar voor de debiteuren- en crediteurenadministratie.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Van Mechelen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van overeenkomsten en/of haar bedrijfsactiviteiten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, voor zover nodig, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast kan Van Mechelen uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken, dit doen wij uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw rechten:

U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien en daarvan een kopie te verkrijgen, het recht om een verzoek in te dienen tot correctie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om beperking van de verwerking te vragen, het recht om te vragen om gegevens digitaal te verkrijgen en te vragen gegevens over te dragen (dataportabiliteit). Wanneer de verwerking van een persoonsgegeven is gebaseerd op uw toestemming heeft u het recht deze in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
U heeft het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw verzoeken worden overeenkomstig de AVG behandeld. De AVG bepaalt onder meer dat een verzoek om verwijdering niet kan worden toegewezen wanneer die persoonsgegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om nadere informatie om duidelijkheid te verkrijgen over uw identiteit.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u uw persoonsgegevens niet verstrekt of niet langer meer verstrekt kunnen wij mogelijk geen uitvoering geven aan overeenkomsten en niet voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen, waardoor wij deze niet met u kunnen sluiten en/of voortzetten.

Beveiliging

Van Mechelen zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en op een behoorlijke en passende wijze verwerken en beveiligen. Dit om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Van Mechelen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Mechelen) tussen zit. Van Mechelen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken via onze website.

Contactgegevens

De contactpersoon van Van Mechelen waar u met uw vragen terecht kunt is Chantal Henraath. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of te bellen naar telefoonnummer 040-2851079.

Namens de Directie en contactpersoon gegevensbescherming van Van Mechelen.

 • Modern

  Van Mechelen Recycling BV is open en modern in hun aanpak. Ze zijn transparant over hun processen...
 • Betrouwbaar

  Van Mechelen Recycling BV is een betrouwbaar en professioneel bedrijf dat zich richt op duurzaamh...
 • Inspirerend

  Als medewerker bij Van Mechelen Recycling BV ben ik enorm onder de indruk van de professionalitei...
 • Toegewijd

  Als teamlid bij Van Mechelen Recycling BV kan ik met trots zeggen dat we werken voor een geweldig...
 • Professioneel

  Ik ken Van Mechelen Recycling BV al jaren en ik kan alleen maar zeggen dat ze een geweldig bedrij...

  Bankgegevens

  IBAN: NL79ABNA0527920959
  BIC: ABNANL2A
  BTW: NL 8110 08 915 B01
  KvK: 17128153

  Dollar rekening:
  Iban: NL87ABNA 0578539101
  BIC: ABNANL2A

  Algemene leverings- en betalings voorwaarden
  Privacy Statement

  Contact

  Email:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Administratie:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  © Copyright Van Mechelen Recycling B.V.  - website:Van Dongen Design - Inloggen